STAVOPROJEKT Poprad a.s.
Levočská 866
058 01 Poprad
tel.: +421/52/773 12 12, 773 12 17
fax.: +421/52/7731210
e-mail: stppp@stavoprojektpp.sk

 
Počiatky Stavoprojektu v Poprade siahajú do roku 1975, kedy bol založený ako vysunutý ateliér Stavoprojektu Košice. Projektová činnosť ateliéru bola orientovaná na komplexnú výstavbu miest a obcí so zameraním na okres Poprad a Sp. Novú Ves. Od 1.1.1991 vznikol delimitáciou samostatný podnik Stavoprojekt Poprad, ktorý má dnes formu akciovej spoločnosti. Stavoprojekt Poprad a.s. je súkromná spoločnosť.
Predmetom podnikania je:
 • projektovanie stavieb: pozemné, inžinierske a vodohospodárske stavby
 • statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
 • navrhovanie interiérov
 • inžiniersku činnosť
 • sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien


Disponujeme pracovníkmi v profesiách:
 • architektúra, interiér
 • má stavebných inžinierov a statika
 • zdravotechnikov
 • projektantov ústredného kúrenia a vzduchotechniky
 • projektantov elektrotechnikov
 • projektantov inžinierskych sieti a stavieb ( kanál, voda, plyn, elektro )
 • spracovateľa projektu organizácie výstavby, ekonómie stavieb a rozpočtu
 • pracovníkov zabezpečujúcich inžiniering
 • pracovníkov zabezpečujúcich uskutočňovanie stavieb

Stavoprojekt Poprad a.s. používa v projekčnej činnosti modernú výpočtovú techniku a aktuálny software.
 
ZREALIZOVANÉ STAVBY

Rozšírené údaje o spoločnosti    

 

OCENENIE-SPIŠSKÁ SOBOTA    

 

OCENENIE-SKALICA    

 

OCENENIE-SKALICA    

 

OCENENIE-SKALICA    

 

Prehľad realizovaných stavieb    

 

Spišská Sobota-rekonštrukcia námestia    

 

Aquapark Poprad - 1.ETAPA    

 

Rekonštrukcia centra Poprad - Veľká    

 

Regionálne obchodné centrum - Prievidza    

 

Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica    

 

Rekonštrukcia strechy a zateplenie BD Tatranské Matliare    

 

Veľkosklad potravín LIDL - Nemšová, Záborské    

 

Obchodné centrum KAUFLAND    

 

LIDL - predajňa potravín    

 

Rekonštrukcia objektu Nové tri studničky-Podbanské    

 

Tesco    

 

Obaľovačka asfaltových zmesí    

 
       

Skladový areál-Teplická ul., Poprad    

 

Rekonštrukcia Gymnázia ul.Kukučínova, Poprad